«Το κύμα»

 es la canción que dice:

Μια ώρα μόνο να σε δω κι αυτό μου φτάνει …